Bane NOR på eSAM

Nå er alle brukere fra Bane NOR oppdatert med nye brukernavn i eSAM.

Hver enkelt bruker skal ha mottatt en kvittering på oppdatert brukernavn, en oppdatering av passord er ikke nødvendig.
Se mer detaljert informasjon på banenettet.

Ta kontakt med Byggeweb Support dersom du har spørsmål.

eSAM - Ekstern Samhandling for Bane NOR

Dette er Bane NORs eksterne samhandlingsportal, basert på Byggeweb og BIM2Share

Hva er eSAM?  Les mer »

Hva skal du gjøre?

Klikk på boksene for å logge inn eller få mer informasjon.