Vi oppdaterer BIM2Share Kommentering & Signering 22/1-21 mellom 21:00 og 23:00.
Løsningen vil derfor kunne være utilgjengelig i en kort periode i dette tidsrommet.

Oppgradering av prosjekter i Byggeweb
I Byggeweb så oppgraderer vi for tiden alle prosjekter. Store prosjekter som vil medføre nedetid over lengre tid vil gjennomføres i løpet av en helg og vil bli kontaktet.
I perioden 22. - 25. januar oppgraderes prosjektene SMS2A - EPC Substructure (PN762723) og Rehabilitering Lieråsen tunnel (PN177204).
Se oversikt over prosjekter som er avtalt oppgradert.

Ta kontakt med BIM2Share Support dersom du har spørsmål.

Logo

Hva skal du gjøre?

Klikk på boksene under for å logge inn i løsningene.