Oppgradering av prosjekter i Byggeweb
I Byggeweb så oppgraderer vi for tiden alle prosjekter på nattestid, dvs. mellom 21:00 og 06:30. I dette tidsrommet kan enkeltprosjekter være utilgjengelig i korte eller lengre tidsrom.
Store prosjekter som vil medføre nedetid over lengre tid vil gjennomføres i løpet av en helg og vil bli kontaktet.

Ta kontakt med BIM2Share Support dersom du har spørsmål, eller dersom du vet at det jobbes i prosjektet på natten.

Logo
Nr
Utfordring
Forslag til aksjoner
Kommentarer
1
Informasjon om eSAM/Etablere nytt eSAM prosjektrom
 1. Gå til Banenettet/Arbeidsstøtte/Ekstern Samhandling og åpne Bestillingsskjemaet.
 2. Dersom prosjektet estimerer at antall tekniske dokumenter er over 100, kan bestilling foretas.
 3. Dersom prosjektet estimeres til mindre enn 100 tekniske dokumenter, bør det undersøkes om et allerede eksisterende prosjektrom kan benyttes eller om man kan slå sammen flere prosjekter som da benytter samme prosjektrom.
2
Avslutte eSAM prosjektrom
 1. Ta kontakt med eksterne samarbeidspartnere og be om at de tar ut den dokumentasjonen de ønsker å beholde fra løsningen.
 2. Tøm løsningen for medlemmer slik at det kun er administratorer igjen.
 3. Send en e-post til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no for bistand på uttrekk på følgende: Byggeweb Prosjekt.
  Dette gjelder dersom du ønske å ha med hele filhistorikken og alle revisjoner i prosjektet, eller dersom prosjektet inneholder mange filer.
  Om du bare skal ha siste revisjon av filene i Arbeidsområdet og prosjektet ikke inneholder store data, så kan du laste ut filene direkte i løsningen uten bistand fra BIM2Share.
 4. Send en e-post til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no for bistand på uttrekk på følgende: Byggeweb Capture.
 5. Send en e-post til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no for bistand på uttrekk på følgende: BIM2Share Arbeidsflyt.
  Dette gjelder utover oppsett av standard automatisk arkivering.
 6. Send en e-post til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no for bistand på uttrekk på følgende: BIM2Share Kommentering & Signering med all historikk fra sidepanelet.
 7. Send en e-post til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no (vis til allerede opprettet saksnummer på saken) om at prosjektet kan stenges/slettes.

All bistand i forbindelse med avslutning av et prosjekt faktureres etter medgått tid og/eller uttrekk av datamengder. Ett overslag vil bli gitt dersom prosjektet ønsker dette før arbeid settes i gang.

3
Trivielle problemer knyttet til f. eks. Windows og Java når du benytter eSAM
 1. Forsikre deg om at problemet ikke skyldes brukerfeil eller at siste oppdateringer fra Sopra Steria ikke er installert.
 2. Evt restart PCen.
 3. Kontakt Sopra Steria Brukerstøtte på telefon 22 57 58 00.
Sopra Steria er ansvarlig for å følge opp problemet til det er løst; dvs er ansvarlig for å kontakte eSAM Superbrukere eller BIM2Share Support dersom nødvendig.
4
Spørsmål om eksisterende prosesser og bruken av eSAM i forhold til i Bane NORs Styringsdokumenter.
 1. Gå til eSAM Dokumentasjon og se om du kan finne hjelp der. Husk å sjekke Tips & Triks (FAQ)
 2. Dersom du ikke finner hjelp der, kontakt eSAM Superbrukere.
 3. Dersom superbrukerne ikke kan hjelpe deg, kontakt BIM2Share Support: 23 68 75 00 eller support@bim2share.no
Superbruker Dokumentstyring (eSAM-Superbruker@banenor.no):
 • Heidi Hofstad,
    mob: 415 53 812
 • Nina Minatsis,
    mob: 470 56 715
 • Muntasiroh Poernomo,
    mob: 483 48 461
 • Tove Larsen,
    mob:990 22 593
 • Arbeidsflyt: Tom-Erik Rørheim,
    mob: 412 96 250
5
Feil som oppstår og som hindrer deg i å gjøre jobben din iht gjeldende prosesser i eSAM; dvs et teknisk problem
 1. Forsikre deg om at problemet ikke skyldes brukerfeil.
 2. Dokumenter feilen. Ta gjerne skjermdumper.
 3. Kontakt BIM2Share Support: 23 68 75 00 eller support@bim2share.no
Husk å sjekke Tips & Triks (FAQ)
6
Feil, mangler og behov for ny funksjonalitet som ikke hindrer deg i å gjøre jobben, men som kan effektivisere dataflyt eller arbeidsflytprosesser
 1. Dokumenter behovet
 2. Send behovet til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no.
 3. BIM2Share Support legger inn feil, mangler og behov i registreringssystemet.
 4. Disse sakene behandles kontinuerlig og spesielt ifm Brukerforummøter som gjennomføres halvårlig.