Logo
Nr
Utfordring
Forslag til aksjoner
Kommentarer
1
Informasjon om eSAM/Etablere nytt eSAM prosjektrom
 1. Gå til Banenettet/Arbeidsstøtte/Ekstern Samhandling og åpne Bestillingsskjemaet.
 2. Dersom prosjektet estimerer at antall tekniske dokumenter er over 100, kan bestilling foretas.
 3. Dersom prosjektet estimeres til mindre enn 100 tekniske dokumenter, bør det undersøkes om et allerede eksisterende prosjektrom kan benyttes eller om man kan slå sammen flere prosjekter som da benytter samme prosjektrom.
2
Avslutte eSAM prosjektrom
 1. Vurder om eSAM Arkivering er nødvendig (se Bestillingsskjemaet)
 2. Send en e-post til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no med informasjon om når tid prosjektrommet skal stenges ned.
3
Trivielle problemer knyttet til f. eks. Windows og Java når du benytter eSAM
 1. Forsikre deg om at problemet ikke skyldes brukerfeil eller at siste oppdateringer fra Sopra Steria ikke er installert.
 2. Evt restart PCen.
 3. Kontakt Sopra Steria Brukerstøtte på telefon 22 57 58 00.
Sopra Steria er ansvarlig for å følge opp problemet til det er løst; dvs er ansvarlig for å kontakte eSAM Superbrukere eller BIM2Share Support dersom nødvendig.
4
Spørsmål om eksisterende prosesser og bruken av eSAM i forhold til i Bane NORs Styringsdokumenter.
 1. Gå til eSAM Dokumentasjon og se om du kan finne hjelp der. Husk å sjekke Tips & Triks (FAQ)
 2. Dersom du ikke finner hjelp der, kontakt eSAM Superbrukere.
 3. Dersom superbrukerne ikke kan hjelpe deg, kontakt BIM2Share Support: 67 81 71 00 eller support@bim2share.no
Superbruker Dokumentstyring (eSAM-Superbruker@banenor.no):
 • Heidi Hofstad,
    mob: 415 53 812
 • Nina Minatsis,
    mob: 470 56 715
 • Muntasiroh Poernomo,
    mob: 483 48 461
 • Tove Larsen,
    mob:990 22 593
 • Arbeidsflyt: Tom-Erik Rørheim,
    mob: 412 96 250
5
Feil som oppstår og som hindrer deg i å gjøre jobben din iht gjeldende prosesser i eSAM; dvs et teknisk problem
 1. Forsikre deg om at problemet ikke skyldes brukerfeil.
 2. Dokumenter feilen. Ta gjerne skjermdumper.
 3. Kontakt BIM2Share Support: 67 81 71 00 eller support@bim2share.no
Husk å sjekke Tips & Triks (FAQ)
6
Feil, mangler og behov for ny funksjonalitet som ikke hindrer deg i å gjøre jobben, men som kan effektivisere dataflyt eller arbeidsflytprosesser
 1. Dokumenter behovet
 2. Send behovet til support@bim2share.no med kopi til eSAM-Forvaltning@banenor.no.
 3. BIM2Share Support legger inn feil, mangler og behov i registreringssystemet.
 4. Disse sakene behandles kontinuerlig og spesielt ifm Brukerforummøter som gjennomføres halvårlig.