Oppgradering av prosjekter i Byggeweb
I Byggeweb så oppgraderer vi for tiden alle prosjekter på nattestid, dvs. mellom 21:00 og 06:30. I dette tidsrommet kan enkeltprosjekter være utilgjengelig i korte eller lengre tidsrom.
Store prosjekter som vil medføre nedetid over lengre tid vil gjennomføres i løpet av en helg og vil bli kontaktet.

Ta kontakt med BIM2Share Support dersom du har spørsmål, eller dersom du vet at det jobbes i prosjektet på natten.

Logo

BIM2Share-produkter

 Installasjoner


Jobber du i Bane NOR?

BIM2Share-installasjoner rulles ut internt i Bane NOR av IKT, og skal ikke installeres manuelt.

Jobber du for Bane NOR?

Etter oppstart og registrering av din versjon av BIM2Share - Extended Workspace så vil du bli spurt om å akseptere betaling.

Alle brukere må akseptere krav om betaling, men kostnaden ved bruk i Bane NOR sine prosjekter er dekket av Bane NOR for alle prosjektdeltakere.

Les mer

 Installasjonsveiledning

Byggewebs App

Annet

 Smarte tilleggsløsninger

BIM2Share har også laget andre spesialløsninger for din PC. Blant annet knyttet til leveranse av teknisk dokumentasjon til Bane NOR, eller mottakskontroll av teknisk dokumentasjon for Bane NOR sine dokumentkontrollere.

Ta kontakt med BIM2Share Support dersom du har spørsmål: