Oppgradering av prosjekter i Byggeweb
I Byggeweb så oppgraderer vi for tiden alle prosjekter på nattestid, dvs. mellom 21:00 og 06:30. I dette tidsrommet kan enkeltprosjekter være utilgjengelig i korte eller lengre tidsrom.
Store prosjekter som vil medføre nedetid over lengre tid vil gjennomføres i løpet av en helg og vil bli kontaktet.

Ta kontakt med BIM2Share Support dersom du har spørsmål, eller dersom du vet at det jobbes i prosjektet på natten.

Logo

Jernbaneverket velger Byggeweb og BIM2Share

Pressemelding 26/6-2015.Jernbaneverket velger Vianova som leverandør av løsning for ekstern samhandling (eSAM) i prosjekter.

Vianova skal levere samhandlingsløsningene Byggeweb og BIM2Share, inkludert mobile løsninger for avvik/endringshåndtering, samt oppfølging av feil og mangler.

eSAM skal sikre effektiv samhandling og utveksling av dokumentasjon med blant annet rådgivere/prosjekterende og entreprenører, forteller Bjørn Inge Toften, Fagsjef dokumentstyring i Jernbaneverket. Vianova utmerket seg særlig i forhold til sin rike og gjennomtenkte funksjonalitet, fortsetter Toften.

Totalt har Jernbaneverket ca. 160 pågående investeringsprosjekter. Løsningen kan også benyttes for plan-, fornyelses- og vedlikeholdsprosjekter.

Vi er svært glade for at Jernbaneverket har valgt Vianova som leverandør og ser fram til å jobbe aktivt sammen i årene framover, sier Jarle Braathen, daglig leder i Vianova Systems TiPS FM AS.

Byggeweb benyttes av mer enn 2500 selskaper i Norge og er ledende på byggeprosjekter i Norge. Kontrakten med Jernbaneverket gjør at vi kommer enda sterkere inn i samferdselsmarkedet, og åpner muligheten for å levere integrerte BIM og filhåndteringsløsninger fra Vianova-selskapene.

BIM2Share vil som en unik portalløsning sikre praktisk samhandling i prosjektene – samhandling mellom aktører, verktøy og plattformer, og samhandling av BIM-modell og fildata – en felles arena som alle aktører i bygg-/anleggsprosessen enkelt kan forholde seg til, fortsetter Braathen.

Bilde fra signeringsmøte 24/6-2015 mellom Jernbaneverket og Vianova Systems TiPS FM AS
Bilde fra signeringsmøte 24/6-2015 mellom Jernbaneverket og Vianova Systems TiPS FM AS:
F.v. Øystein Fuentes-Gauslaa (Prosjektleder), Jarle Braathen (Daglig leder), Per Arne Fredriksen (Direktør prosjektstyring, JBV) og Bjørn Inge Toften (Fagsjef Dokumentsstyring, JBV).

For mer informasjon, kontakt

Steinar Øien
Fagsjef dokumentstyring i prosjekter i Bane NOR,
mobiltelefon 901 78 488

Jarle Braathen
Daglig leder i BIM2Share AS,
mobiltelefon 928 26 183


Byggeweb

Vil du vite mer om løsningene eSAM er basert på?

Gå til byggeweb.no


Vianova Systems TiPS FM AS endrer navn til BIM2Share AS

Selskapet har sitt utspring i IBM, men har siste 10 år vært en del av Vianova-nettverket.
Selskapet har etablert seg som en ledende løsnings- og tjenesteleverandør i det norske markedet, og har i dag mer enn 15.000 norske entreprenører, rådgivere og byggherrer som brukere.

Selskapet har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med Vianova Systems som er kjøpt opp av Trimble, og som endrer navn til Trimble fra samme dato. Samarbeidet med Trimble og Vianova-selskapene vil fortsette og alle selskapene vil fortsatt sitte samlokalisert i Sandvika.

Endringene vil ikke medføre endringer for noen av våre kunder, og Byggeweb og BIM2Share markedsføres og supporteres som tidligere.

Les hele pressemeldingen her